25 години Българска Айкидо Асоциация - семинар

13-15 март 2015 г.

www.tendokandojo.com