Суфисткото учение

Беседа

7 февруари 2015 г., 14.00

Холистичен център "Авир"

София, ул. Георг Вашингтон, 23

Възможно ли е ли щастието да бъде постоянно? Какво е вътрешният мир – състояние на Духа, личен избор или съдба? Наше изконно право ли е той и може ли да бъде постигнат от всеки един от нас?

Ако тези въпроси те вълнуват, заповядай на нашата беседа „Суфисткото учение за постигане на постоянно щастие и Любов“

Вход: Свободен

Суфизмът е учение, чиято цел е пречистване на сърцето, обръщането му към Бог и Единение с Него. В основата му са Божиите писания, низпослани на пророците. Суфистките знания и практики се предават от учител на ученик от времето на Адам до наши дни и не е възможно да се научат от книгите.

Беседата включва:
• Сътворяване на Вселената, Човека и тяхното устройство
• Божиите писания - основа на суфистките знания и практики
• Ролята и значението на учителя в суфи традицията
• Разяснения на суфи практики за пречистване на сърцето от т.нар. „пороци“ – гняв, омраза, горделивост и т.н., както и такива за духовно усъвършенстване чрез вяра и Любов към Бог.
• Суфи притчи и поезия
• Въпроси и отговори