Един любопитен филм за древното знание, меркаба, Възнесението.