Светлинна школа „Вивамус”

Светлинна школа „Вивамус” е проект и начинание за обучение на всеки, който желае да навлезе в изкуството на медитацията, ченълинга, Махатма разбирането и битието, Йога, Адвайта Веданта и Дао.

В светлинната школа не се прави разлика между мъдростта от древността и от съвремието. Ню Ейдж учението в неговите най-възвишени и чисти форми съжителства с древната мъдрост на земната духовност, даоистката идея за безсмъртието, йога концепцията за просветление и самадхи, будистката нирвана, работата на хуна с висшия Аз, недуалистичното разбиране за Атман и Брахман, дори келтските друиди и работата с природни духове, богове и шии (феи и елфи).

Проектът „Вивамус” си поставя за цел да популяризира както индивидуалните разцветки и различия на всички тези възгледи за света, така и единството на духа и съзнанието, криещо се зад всички тях. Да могат всички онези, които имат вътрешно привличане към познанието, да научат и изпитат единството на многообразието, но и обратното – красотата в привидното различие. Вкусът на живота.

Мисията „Вивамус”, която е поета от нейния основател, се изразява в стремежа му да запознае търсещите с пътя към самоосъзнаване и самоосъществяване. Краят на този път някой разпознават като просветление, възнесение, божествено съзнание, свръхсъзнание или единение с Абсолюта.

За това състояние има много имена. Пътищата също са много. Един от основните пътища във „Вивамус” е Светлината. Медитацията с Космическите Лъчи и по-специално Махатма енергията, която е енергийната есенция на Източника.

Целта на светлинните медитативни практики е да се създаде и развие светлинното тяло, като преди това се изчистят фините тела и физическото тяло. Здравето, радостта, цялостта са естествени качества на всички живи същества и работата на „Вивамус” е да припомни това.

Друга цел на практиките е да запознае търсещите със същността на медитацията. Защо да медитираме, как и какво е медитацията. Тя ни води към същинското ни състояние като битие, като Аз Съм Присъствието, чистия Аз.

Всяко същество е чисто битие, чисто съзнание и чисто блаженство. Само илюзията подчинява ума и кара субекта да се идентифицира с обектите на своето възприятие, а оттам да се обърква и да се смята за нещо, което не е. Медитацията ни дава пътя към себе си. Тя е път към себе си.

Основателят на светлинната школа „Вивамус” обича да казва за себе си, че е учител по медитация и по философия на медитацията.

 

Някои от емблематичните курсове на светлинна школа „Вивамус” са:

Аз Съм Източникът” – посвещение в Махатма енергията и медитации.

Изкуството на ченълинга” 1 и 2 – обучение по канализиране на енергия и послания.

Силата на космическите елементи” – въведение в медитацията и магията на петте елемента.

Основи на светлинната медитация” – въведение в медитацията, различни нейни форми – теория и практика.

Великият преход – изкуството за умиране в пълно съзнание” – техники и разбиране как да останем съзнателни в най-същественият момент от прехода между животите, за да се освободим от цикъла на преражданията.

Майстори на материализацията” – обучение по проявление на мечтите и на желания начин на живот.

Звездни инициации” – няколко посвещения от звездите и звездните ни възнесени братя в Христовото съзнание.

 

Услугите, които се предлагат са:

Аурично пречистване – премахване на астрални същности, куки, корди и връзки, импланти, ниски енергии, магии и външни вмешателства, както и блокажи по чакрите.

Регресия и прогресия в минали и бъдещи животи – сеанс, целящ да помогне в пречистването от проблеми или в сътворяването на по-добър път в живота.

Енергийно изчистване на пространството – пречистване на дома, офиса и изобщо личното пространство, което е свързано с личността.

Официален сайт на светлинна школа „Вивамус”: http://i-am-vivamus.com/

Телефон на основателя Кирил Цветков: 0893 9893 19

 

Текущи събития:

Основи на светлинната медитация