Кристална сила

30 май 2015, 11.00-14.00

Център Мандала, бул.Мария Луиза 58,ет.5

Водещ: Мая Митрева

Kристалите са живи същества.
Енергийната система на човека (чакрите, аурата, акупунктурните меридиани и точки) реагира и си съдейства със способността на кристалите да пренасят, трансформират, усилват, пречупват, смесват и складират енергия.
С помощта на кристалите се освобождава от чакрите блокираната, застояла енергия и се зареждат с градивна, свежа сила. Чрез този практически курс-лекция ще задълбочим връзката с нашите помощници-кристалите,ще осъзнаем качествата им като проводници на енергия и ще подобрим връзката си със сърцето на Земята.Ще научим още възможности да постигнем хармония и щастие в живота си, да лекуваме себе си и околните ( с тяхно позволение ) и да преодолеем стреса с помощта на лесни и достъпни техники с кристали. А също така и да се погрижим за високата вибрация и сигурност на дома ни, или друго пространство ,със съдействието на кристалите.

В програмата на курса са включени техниките и информация :
1. Какво е кристалът и неговото приложение
2. Дева на кристала
3. Мъжки , женски и двувърхи кристали
4. Избор на кристал, връзка с девата,почистване, зареждане.
5. Програмиране на кристалите
6. Кристални мандали и тяхното активиране.
7. Практично индивидуално пречистване на кристали от участниците.

На внимание ви ще представим кристали, които може да си разпознаете и изберете,за да ги пречистите и програмирате на място.
Разбира се,може да си донесете и ваши кристали.
Водещ: Мая Митрева
Вход: 35лв.