Ченълинг се нарича процесът, при който получаваме непосредствена информация от духовно същество, от собствения си Висш Аз или от душата на все още въплътена личност.Човечеството винаги е извършвало това духовно упражнение – още от пророците на древността чак до медиумите от близкото минало, творците, гениите, изобретателите. Това е начинът, по който нашите по-напреднали братя от високите нива на битието ни нашепват как можем да подобрим живота си и да впрегнем скритите си сили за духовно развитие и материален успех. Те могат да ни предупредят за нещо, което ние, в качеството си на ограничена в триизмерния свят личност, не можем да видим и отгатнем.

Всички сме в състояние да се свързваме със своите духовни учители и водачи, с архангелите, с нивата на Висшия си Аз и с Източника, с другоизмерни и неземни същества, оказващи ни съдействие по определени въпроси. Важно е да знаем, че сме свободни да общуваме с всяка част и ниво на Творението! Достатъчно е само да го пожелаем и да се отворим към могъществото на способностите си.


1. Какво е ченълинг и защо го правим
2. Работата на ченъла
3. Възнесени учители, архангели, духовни учители
4. Дванадесетте лъча и работа с енергиите
5. Защита и защитни медитации и визуализации
6. Медитации за повишаване на честотата на вибрациите
7. Медитации за ченълинг
8. Примерни въпроси
9. Съмнението
10. Медитации за пречистване на канала и активации на антахкарана.


Със завършване на курса получавате подробно помощно ръководство "Изкуството на ченълинга - как да се свързваме с архангелите и своите възнесени и духовни учители" ©

Лектор и водещ Кирил Цветков - Свабхава
магистър по Философия и култура на Изтока

Цена за посещение - 67 лева

Център Мандала, бул. Мария Луиза 58, 27 юни, 10:00

Фейсбук страница на събитието: https://www.facebook.com/events/651917314910029/