Лекция по Кабала и празнична вечеря с проф. Михаел Лайтман

 

Радваме се да ви съобщим, че основателят на Международната Академия по Кабала, един от най-големите кабалисти на нашето време, проф.Михаел Лайтман, ще бъде на кратко посещение в България на 11 и 12.07.2014 г.

През това време, на 12.07.2014 г., в ММЦ Приморско, той ще изнесе отворена лекция за всички желаещи да се докоснат от първа ръка до кабала - най-древната наука, дадена на човечеството.

По време на лекцията ще имате възможност да задавате директно въпроси към проф.Лайтман.

След лекцията ще има и кратка празнична трапеза също с участието на проф.Лайтман.

Лекцията ще бъдe на руски език, като ще има осигурен симултанен превод на български, английски и други езици.

Проф.Михаел Лайтман е световно известен учен-кабалист, доктор по философия, професор по онтология и теория на познанието, основател и ръководител на Международната Академия по Кабала и на Института за изследване на кабала (ARI — Ashlag Rеsеarch Institutе).

Роден е през 1946 г. в Беларусия и е ученик на Барух Ашлаг (РАБАШ), наследник на най-великия кабалист на 20 век Йехуда Ашлаг (Баал А-Сулам), автор на коментарите Сулам към книгата Зоар.

Проф.Лайтман е написал повече от 30 книги, които по своята същност се явяват задълбочени коментари към повечето оригинални автентични кабалистични източници.

Те са преведени на много езици, като на български има издадени 5 книги и още 3 са в процес на предпечатна подготовка.

Проф.Михаел Лайтман, също така е член на Световния съвет на мъдреците (World Wisdom Council), в който участват световноизвестни учени и обществени деятели, занимаващи се с решаването на глобални проблеми на съвременната цивилизация.

Лекцията на проф.Лайтман щесе проведе на 12.07.2014 г. от 16.00 ч. в залата на хотелски комплекс „Магнолии” находящ се в ММЦ Приморско, между гр.Приморско и гр.Китен.

Вечерята ще се състои в ресторант „Бисер”, също находящ се в ММЦ Приморско.

Таксата за участие в лекцията и празничната вечеря е 60 лв. В нея са включени лекцията на проф.Лайтман, минерална вода и вечеря.

В таксата не е включено спане в комплекса. Ако някой желае да му се подсигури такова, нека да запълни необходимата графа в регистрационната форма.

Поради ограничения капацитет на залата и ресторанта, моля желаещите да се запишат предварително на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/1BTwbufXa1gUU0lBFQzmngGVUx56cpSsGv8rg6Rqn6Xg/viewform?usp=send_form

За да гарантирате вашето участие, моля преведете предварително таксата за участие от 60 лв. на следната банкова сметка:
Райфайзен банк – София
Сдружение “Академия за хармонично възпитание”
IBAN: BG25RZBB91551003907912
BIC: RZBBBGSF
Основание за превода: участие в лекция на проф.Лайтман.

На лекцията и вечерята ще могат да присъстват само предварително регистрирали се участници.

Ще се радваме да се срещнем с всички желаещи да се запознаят с науката кабала, както и с всички ученици от течащия в момента Онлайн курс по кабала.

Българската група към Международната Академия по Кабала.